همکاری با ما

هم اکنون می توانید با پایگاه خبری “آفتاب بامدادان” همکاری خود را آغاز کنید و در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه، سهیم باشید. بدین منظور تصاویر، فیلم ها و مطالب خود را به شماره واتس اپ زیر ارسال فرمایید.
09361562875