ستاد امر به معروف

سید عباس بهادر
ستاد امر به معروف

دعوت حجت الاسلام بهادر از مدیران گروه های تبلیغی جهت ثبت تشکل مطالبه گری


آفتاب بامدادان: حجت الاسلام سید عباس بهادر مدیر شناسایی و شبکه سازی تشکل های مردمی معاونت اجتماعی مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر…

سید عباس بهادر
ستاد امر به معروف

اعلام آمادگی مسئولین ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای حمایت های قانونی در مسئله حجاب و عفاف در قالب طرحی نوین


اعلام آمادگی مسئولین ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای حمایت های قانونی در مسئله حجاب و عفاف در قالب طرحی نوین آفتاب بامدادان: حجت…