طنزیمات ادبی

خنده طنز بانمک
طنزیمات ادبی

واردات همسر


داشتم راجع به آسیب های اجتماعی فکر می کردم، به اینجا رسیدم که همونطور که ما در شهرمون گاهی سخنران درجه یک و مُدرس و خواننده و……

طنز گویشی
خواندنی ها

برنامه دی زاغو برای بعد از شکست کرونا


دی زاغو برازجونی: مو امروز یه کتاب پونصد و چل صفحه ای که شیش سال پیش، بلکم پیشتر اسده بیدمش وُ هِی اُمروز و صوا واویده بیده،…

شوخی با کرونا
خواندنی ها

شوخی با کرونا


به گزارش آفتاب بامدادان، از آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان، جک هایی با موضوعیت کرونا ساخته شده و در فضای مجازی در حال نشر است که…