کارتون – کاریکاتور – انیمیشن

کاریکاتور یاد قدیم ها بخیر - Caricature
کارتون – کاریکاتور – انیمیشن

کاریکاتور یاد قدیم ها بخیر


آفتاب بامدادان: کاریکاتور “یاد قدیم ها بخیر” اثر علی زیارتی

کاریکاتور “کرونا در استان بوشهر” اثر علی زیارتی
چند رسانه ای

کاریکاتور کرونا در استان بوشهر


آفتاب بامدادان، کاریکاتور “کرونا در استان بوشهر” اثر علی زیارتی

کاریکاتور "کرونا و تابوت مرگ" اثر علی زیارتی
چند رسانه ای

کاریکاتور کرونا و تابوت مرگ


آفتاب بامدادان، کاریکاتور “کرونا و تابوت مرگ” اثر علی زیارتی

کاریکاتور "من ماسک می زنم" اثر علی زیارتی
چند رسانه ای

کاریکاتور من ماسک می زنم


آفتاب بامدادان، کاریکاتور “من ماسک می زنم” اثر علی زیارتی

کاریکاتور قلم پولکی اثر علی زیارتی
چند رسانه ای

کاریکاتور قلم پولکی اثر علی زیارتی


آفتاب بامدادان، کاریکاتور قلم پولکی اثر علی زیارتی

ربنا
آثار هنرمندان استان بوشهر

انیمیشن ربنا


آفتاب بامدادان،انیمیشن ربنا اثر حسین احمدزاده

انیمیشن زندگی
آثار هنرمندان استان بوشهر

انیمیشن زندگی


آفتاب بامدادان،انیمیشن زندگی اثر حسین احمدزاده

آثار هنرمندان استان بوشهر

کمیک قرنطینه


آفتاب بامدادان، کمیک قرنطینه اثر حسین احمدزاده