دیلم

دکتر سعید کشمیری
اخبار استان بوشهر

رکورد فوتی های کرونا در استان بوشهر شکسته شد


دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر گفت: تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر در تاریخ شنبه 16 مرداد ماه، 811 نفر است….

دکتر سعید کشمیری
اخبار استان بوشهر

انجام سفر غیر ضروری عامل ۷۸ درصد بیماران کرونایی استان بوشهر


دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۷۸ درصد از افرادی که در استان بوشهر دارای ویروس کرونا هستند با انجام سفر…