مقالات

عليرضا تقوي نيا
مقالات

اهداف طرح ایجاد اقلیم سنی در عراق


عليرضا تقوي نيا: پس از شکل گيري نظام سياسي جديد در عراق، طايفه سني اين کشور و شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس که بيشترين نقش را…

اسماعیل سیاح
مقالات

قدرت فهم سیاسی


اسماعیل سیاح: به بهانه روز دانشجو، روزی که دانشجویان فهیم واقعیت سیاسی ایران و خباثت دولت آمریکا را شناخته بودند؛ آن روز با خون خود چهره بزک…

اسماعیل سیاح
اخبار ایران و جهان

آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟!


اسماعیل سیاح: تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود ده درصد از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند. انتخاب مدیران، ما…

اخبار ایران و جهان

اجتناب از شعارگرایی در مجلس یازدهم


به گزارش آفتاب بامدادان، اسماعیل سیاح فعال سیاسی اجتماعی طی یاداشتی به منتخبین مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس قانون اساسی نماینده مجلس دو وظیفه اصلی قانون…