فایل های صوتی ارسالی شما

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(آش داغ)


آفتاب بامدادان: گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب قصه ما مثل شد اثر…

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(دیو و دزد)


آفتاب بامدادان: گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در اثر جدید خود، حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر محمد میرکیانی را روایت کرده است. در این…

آفتاب بامدادان - رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(کلاه قاضی)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…

رادیو شهریاران دشتستان
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(کوزه خیاط)


آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل شد” اثر…