دشتی

دکتر سعید کشمیری
اخبار استان بوشهر

انجام سفر غیر ضروری عامل ۷۸ درصد بیماران کرونایی استان بوشهر


دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۷۸ درصد از افرادی که در استان بوشهر دارای ویروس کرونا هستند با انجام سفر…