طنز

دی زاغو برازجونی
طنز

بُلکمی کرونا تو استان بوشهر


آفتاب بامدادان: طنز صوتی و گویشی دی زاغو برازجونی در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا  

دانلود 45 طنز صوتی مطبوعاتی میش رمضون و دی زاغو برازجونی
چند رسانه ای

دانلود 45 طنز صوتی مطبوعاتی میش رمضون و دی زاغو برازجونی


1-رادیو دی زاغو قسمت اول(بازگشت دی زاغو) 2-رادیو دی زاغو قسمت دوم(دی زاغو به آمریکا می رود) 3-رادیو دی زاغو قسمت سوم(حضور بانو دی زاغو در سالن…