شعر و داستان

کاروانسرای مشیرالملک برازجان
شعر و داستان

شعر برازجان


برازجان من ای جان! برترازجان است صفای مردمش از نـور ایمــــــان است هوایش گـرم از خون دلیــــــران است دلـم از شوق او در بند و زنــدان است…

اسماعیل شهرسبزی
خواندنی ها

شعر برازجان


شعر برازجان اثر اسماعیل شهرسبزی(نامی) تو مهد پهلوانانی برازجان     ***     یقین شهر درخشانی برازجان پروفسور کُخ هم از آلمان چنین گفت     ***     تااوکا،…

سکینه کمالی نژاد
خواندنی ها

شعر محلی دختر بارون


دختر بارون بیو ای دختر بارون وُ سیلاوی بکُ حال علفزاره شلاله مینته واکُ که دشتسون سوخ زاره بشین نم نم ری بور سوز نخلسون و گندم…

کاووس کمالی نژاد
خواندنی ها

کاووس کمالی نژاد سروده خود را به پزشکان و پرستاران تقدیم کرد


به گزارش آفتاب بامدادان، کاووس کمالی نژاد شاعر نام آشنای برازجانی، سروده خود را به پزشکان و پرستاران زحمتکش ایرانی تقدیم کرد. “مرزداران سلامت ” درود ای…