شعر و داستان

کاروانسرای مشیرالملک برازجان
شعر و داستان

شعر برازجان


برازجان من ای جان! برترازجان است صفای مردمش از نـور ایمــــــان است هوایش گـرم از خون دلیــــــران است دلـم از شوق او در بند و زنــدان است…

سکینه کمالی نژاد
خواندنی ها

شعر “فریاد سکوت”


پشت فریاد سکوتم جست و جویت می کنم و شراب خون دل را در سبویت می کنم جام چشمانت خیال عاشقی دارد اگر این دل دیوانه را…

اسماعیل شهرسبزی
خواندنی ها

شعر برازجان


شعر برازجان اثر اسماعیل شهرسبزی(نامی) تو مهد پهلوانانی برازجان     ***     یقین شهر درخشانی برازجان پروفسور کُخ هم از آلمان چنین گفت     ***     تااوکا،…

سکینه کمالی نژاد
خواندنی ها

شعر محلی دختر بارون


دختر بارون بیو ای دختر بارون وُ سیلاوی بکُ حال علفزاره شلاله مینته واکُ که دشتسون سوخ زاره بشین نم نم ری بور سوز نخلسون و گندم…

قدرت مظاهری
خواندنی ها

زودپز


قدرت مظاهری: خاله خانم اخم کرد و با صدای خسته ای گفت: « اینجوریام که می گید، نیس. زودپز من مال پنجاه سال پیشه. علیمراد خودش خرید….

کاووس کمالی نژاد
خواندنی ها

کاووس کمالی نژاد سروده خود را به پزشکان و پرستاران تقدیم کرد


به گزارش آفتاب بامدادان، کاووس کمالی نژاد شاعر نام آشنای برازجانی، سروده خود را به پزشکان و پرستاران زحمتکش ایرانی تقدیم کرد. “مرزداران سلامت ” درود ای…