شناسایی اتباع بیگانه غیرمجاز در واحدهای صنفی شهر برازجان انجام شد

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

به گزارش آفتاب بامدادان، صبح روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه، گشت مشترک مسئولین شهرستان دشتستان به منظور شناسایی اتباع بیگانه غیرمجاز در واحدهای صنفی تولید و عرضه کننده اغذیه و مواد خوراکی، در بازار روز و بازارچه مواد پروتئینی شهر برازجان انجام شد.
لازم به ذکر است، مطابق مصوبه کمیسیون کارگری شهرستان، فروشندگی اتباع بیگانه در کلیه واحد های صنفی تولید و عرضه کننده اغذیه و مواد خوراکی ممنوع می باشد.

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

گشت مشترک مسئولین دشتستان از بازار برازجان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.