اولین جلسه اتاق اصناف شهرستان دشتستان با رؤسای اتحادیه ها و با ریاست جدید برگزار شد

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

به گزارش آفتاب بامدادان، صبح روز شنبه 23 اسفند ماه، اولین جلسه اتاق اصناف شهرستان دشتستان با ریاست حسین کمالی و با حضور رؤسای اتحادیه های صنفی برگزار شد.

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

آفتاب بامدادان حسین کمالی اتاق اصناف شهر برازجان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.