رادیویی

رادیو شهریاران
چند رسانه ای

قصه ما مثل شد(آب و زمین)


به گزارش آفتاب بامدادان، گروه هنری رادیو شهریاران دشتستان در برنامه هفتگی خود، سه شنبه های هر هفته را به روایت حکایتی از کتاب “قصه ما مثل…