پویش احیای گویش(2)

برازجان آفتاب بامدادان

آفتاب بامدادان: پویش احیای گویش – وُ اُشتُر گفتن دِییت کُر اُوُرده گُ مُو بارُم بارُمه

برازجان آفتاب بامدادان

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.