پویش احیای گویش(۱1)

پویش احیای گویش

آفتاب بامدادان: پویش احیای گویش دشتستانی – مو گفتم ، تو شِنفتی ، صد و سی تا موری رف تو سیلاغ

پویش احیای گویش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.