پویش احیای گویش(8)

پویش احیای گویش(8)

آفتاب بامدادان: پویش احیای گویش دشتستانی – تو ایسُو یـِکیشه گـُت بُکُ تا وَختِ یکی دییَش برسه

پویش احیای گویش(8)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.