پویش احیای گویش(9)

پویش احیای گویش(9)

آفتاب بامدادان: پویش احیای گویش دشتستانی – فِعل ِ کار اومده دِسِش

پویش احیای گویش(9)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.