پویش احیای گویش(10)

پویش احیای گویش

آفتاب بامدادان: پویش احیای گویش دشتستانی – لارُم واویده مِی گراز یه تخته

پویش احیای گویش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.