صدور یک هزارو 742 فقره پروانه کسب صنفی در شهرستان دشتستان

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: تعداد یک هزارو 742 فقره پروانه کسب صنفی دررسته تولیدی، توزیعی، خدماتی وخدمات فنی طی 10 ماهه سال جاری در این شهرستان صادر شده است.

علی کشتکار اداره صمت دشتستان

به گزارش پایگاه خبری آفتاب بامدادان و به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر؛ علی کشتکار افزود: در 10 ماهه سالجاری از 1742 پروانه کسب صدوری ، تعداد 51 مورد پروانه کسب ویژه ایثارگری بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین موضوعات تقاضای صدور پروانه کسب ها در فعالیت خرده فروشی و مربوط به رسته خواربار فروشی و لبنیات فروشان و غیره بوده و همچنین بیشترین موضوعات مورد تقاضای پروانه کسب برای قشر ایثارگران در زمینه تولید و فروش پوشاک می باشد.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان دشتستان تشریح کرد: اداره کل صمت شهرستان در راستای سیاستگذاری ها و دستورالعمل های مربوطه، ساماندهی و نظارت کامل خود را بر فرآیند نحوه فعالیت اتاق های اصناف و اتحادیه ها را بطور دقیق بر اساس قوانین و مقررات جاری و قانون نظام صنفی در شهرستان پیگیری و اجرا می نمایند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.