آئین تقدیر و تجلیل از کارمندان نمونه دشتستان برگزار شد

کارمندان نمونه دشتستان

به گزارش آفتاب بامدادان، صبح روز یکشنبه 6 شهریور ماه همزمان با روز کارمند، آئین تقدیر و تجلیل از کارمندان نمونه ی ادارات با حضور معاون استاندار بوشهر، فرمانداردشتستان، امام جمعه دشتستان، رئیس اتاق اصناف دشتستان، شهردار برازجان، فرمانده سپاه و جمعی از مدیران و رؤسای ادارات شهرستان دشتستان در تالارشهید شاهینی برازجان برگزار شد.

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

کارمندان نمونه دشتستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.