ضیافت تجلیل از پیشکسوتان انتظامی شهرستان دشتستان برگزار شد

بازنشستگان ناجا دشتستان

آفتاب بامدادان: عصر روز سه شنبه 25 مرداد، مراسم ضیافت تجلیل از پیشکسوتان انتظامی شهرستان دشتستان در کانون امام خمینی(ره) شهر برازجان برگزار شد.

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

بازنشستگان ناجا دشتستان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.